Rekorder for skytter i Frederikshavn Sortkrudtskytter

Klasse                             Navn                                      Event   År          Sted                     Point

Musket/riffel

  1 Miquelet                    Tage Carlsen                         DM    2009        Musse                    78

  2 Maximillian

  3 Minié                          Eskil Aachmann                   DM    2011        Brønderslev          12

  4 Whitworth                 Henrik Braun                        DM    2017        Ulfborg                  74

  8 Walkyrie

14 Tanegashima            Søren Kogsbøll                    DM    2018         Brønderslev          53

15 Vetterli                      Peter Lange-Nielsen           DM    2018         Brønderslev          90

16 Hizadai                      Henrik Braun                       DM    2017         Ulfborg                  41

36 Pennsylvania           Sven Dahl Nielsen                DM    2004         Ulfborg                  86

37 Lamarmora              Tage Carlsen                        DM    2017         Ulfborg                  83

50 De Meza                    Ingolf Hermansen               DM    2011         Brønderslev          12

51 Kyhl                           Tage Carlsen                        DM    2010         Korsør                   72

53 Remington rif.          Johan Reistad                      DM    2014         Brønderslev          79

55 Bagladeriffel            Thomas Vestergaard           DM    2011         Brønderslev          85

57 Winchester               Peter Lange-Nielsen           DM    2014         Brønderslev          82

Pistol/revolver

  5 Cominazzo                Søren Kogsbøll                    DM 2004            Ulfborg                  79

  6 Kuchenreuter           Peter Lange-Nielsen           DM 2018            Brønderslev          92

  7 Colt                            Søren Kogsbøll                    NM 2005            Rena, Norge          84

12 Mariette                    Jan E Sørensen                    DM 2019            Hanebjerg             90

23 Donald Malson         Peter Lange-Nielsen           DM 2018            Brønderslev          76

28 Tanzutsu                   Søren Kogsbøll                    DM 2016            Brønderslev          80

38 Remington rev.        Jan E. Sørensen                   DM 2012            Korsør                  140

54 Kronborg                  Søren Kogsbøll                    DM 2016            Brønderslev           69

56 Smith & Wesson      Peter Lange-Nielsen           DM 2014            Brønderslev           87

Pistol / revolver 2-håndsfatning +55

  5 Cominazzo

  6 Kuchenreuter           Henrik Braun                       DM 2019            Hanebjerg              44

  7 Colt

12 Mariette                    Henrik Braun                       DM 2018            Brønderslev           76

23 Donald Malson         Søren Kogsbøll                    DM 2019            Hanebjerg              53

28 Tanzutsu

38 Remington rev.        Henrik Braun                        DM 2019            Hanebjerg              79

54 Kronborg                  Erland Jensen                      DM 2017            Ulfborg                   35

56 Smith & Wesson      Henrik Braun                        DM 2019            Hanebjerg              81